Particle size

 

>

 

 Laser Obscuration

 

 De notie van deeltjesgrootte van toepassing op:

 • Colloïdale deeltjes
 • Deeltjes in de ecologie
 • Deeltjes aanwezig zijn in fijn stof
 • Deeltjes die een korrelig materiaal vorm
 • De deeltjesgrootte van een bolvormig object kan eenduidig ​​en kwantitatief worden bepaald door de diameter.

  Echter, een typisch materieel object is waarschijnlijk onregelmatig van vorm en niet-bolvormig. De bovenstaande kwantitatieve definitie van deeltjesgrootte kan niet worden toegepast op niet-bolvormige deeltjes. Er zijn verschillende manieren om een ​​verlenging van de bovengenoemde kwantitatieve definitie, zodat een definitie is verkregen dat geldt ook voor niet-bolvormige deeltjes. Bestaande definities zijn gebaseerd op vervanging van een bepaald deeltje met een denkbeeldige bol die een van de eigenschappen identiek met het deeltje heeft.

  Volume gebaseerde deeltjesgrootte is gelijk aan de diameter van de bol die hetzelfde volume als een bepaald deeltje is;
  Gewicht gebaseerde deeltjesgrootte is gelijk aan de diameter van de bol die hetzelfde gewicht als een bepaald deeltje is;
  Ruimte die is gebaseerd deeltjesgrootte is gelijk aan de diameter van de bol die dezelfde oppervlakte als een gegeven deeltje heeft;
  Hydrodynamische of aërodynamische deeltjesgrootte is gelijk aan de diameter van de bol die dezelfde luchtweerstand als een gegeven deeltje heeft;
  Een andere complexiteit bij het bepalen van de deeltjesgrootte blijkt voor deeltjes met afmetingen minder dan een micrometer. Wanneer deeltje wordt dat kleine, dikte van de interface laag wordt vergelijkbaar met de deeltjesgrootte. Als gevolg, de positie van het deeltje oppervlak wordt onzeker. Er is conventie voor het plaatsen van deze denkbeeldige oppervlak op bepaalde positie voorgesteld door Gibbs en gepresenteerd in een groot aantal boeken over Interface en kolloïdkunde.

  Definitie van de deeltjesgrootte voor een ensemble (verzameling) van de deeltjes presenteert een ander probleem. Echte systemen zijn vrijwel altijd polydisperse, whch betekent dat de deeltjes in een ensemble verschillende maten hebben. Het begrip van de deeltjesgrootteverdeling weerspiegelt deze polydispersiteit. Er is vaak behoefte van een bepaalde gemiddelde deeltjesgrootte voor het ensemble van deeltjes. Er zijn verschillende manieren van het definiëren van een dergelijke deeltjesgrootte.

  Er is een internationale standaard op het presenteren van diverse karakteristieke deeltjesgrootte [7]. Deze set van verschillende gemiddelde maten omvat: mediane omvang, geometrisch gemiddelde grootte, gemiddelde grootte.
  Er zijn verschillende methoden voor het meten van de deeltjesgrootte. Sommigen van hen zijn gebaseerd op licht, andere op echografie, of elektrisch veld, of de zwaartekracht, of centrifugering. Ze zijn kort beschreven in de sectie deeltjesgrootteverdeling

Ankersmid Lab          info@ankersmid-lab.nl,  (31)-0548-59 59 79